FAPS-Nyt 2/2021 Vaccination af sårbare patienter mod COVID-19 

Sekretariatet får en del henvendelser i disse dage angående, hvordan jeres sårbare patienter kan indstilles til tidlig vaccination mod COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til regionerne og PLO om vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Det fremgår heraf, at det er sygehusene, der visiterer til vaccination. For de patienter, der ikke er i et forløb på et sygehus, er det den praktiserende læge, der indstiller patienterne via sygehuset.

De praktiserende læger modtager i øjeblikket mange opkald fra patienter, der gerne vil indstilles til vaccination. Det betyder, at patienter, der har brug for lægehjælp, har svært ved at komme igennem til deres praktiserende læge. PLO opfordrer derfor alle til at undlade at kontakte egen læge for at blive vaccineret.

Venlig hilsen
Sekretariatet