FAPS-Nyt 2/2019 Positivt udspil til sundhedsreform 

Kære kolleger

Som det er fremgået af pressen har regeringen nu præsenteret det længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Meget af debatten handler om struktur, men hvis man koncentrerer sig om indholdet er der - set med FAPS-briller - absolut positive takter i udspillet. 
Selv om speciallægesektoren ikke er nævnt mange gange i oplægget, står det klart, at regeringen ønsker, at speciallægesektoren skal omfattes af udrednings- og behandlingsgarantien. Det viser, at regeringen er interesseret i at anvende de praktiserende speciallæger i højere grad end nu. Jeg ser det som en selvfølge, at der er tænkt ressourcer med ind i forslaget. Det kan både dreje sig om at øge den behandlingskapacitet, som vores ramme giver mulighed for, og om flere ydernumre fordelt ud over landet.
Der er lagt op til initiativer både på kort og langt sigt.

Gennemføres udspillet i sin helhed, kan det blive det gennembrud for speciallægepraksis på landsplan, som FAPS’ bestyrelse har arbejdet målrettet på at få gennem de senere år.
Det bliver et spændende forår, og jeg glæder mig!

En kort version af regeringens udspil kan læses her.
 
Mange hilsner
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS