FAPS-Nyt 2/2018 Ny ordning - praktikplads-AUB

Flere praktiserende speciallæger har i deres e-boks modtaget information om ny ordning, der hedder Praktikplads-AUB, og som er trådt i kraft 1. januar 2018.
Formålet er at skabe flere praktikpladser, så flere unge tager en erhvervsuddannelse.
Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle arbejdsgivere, der i det forudgående år (2017) har indberettet fuldt ATP-bidrag for mere end én fuldtidsansat, erhvervsuddannet medarbejder. Hvis du har flere erhvervsuddannede medarbejdere på deltid, kan de tilsammen udgøre en fuldtidsansat.

I april 2018 modtager du en forskudsopgørelse fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, hvor du kan se dit mål for, hvor mange elever du skal ansætte inden 31. december 2018.

Hvis du ikke opfylder dette mål, skal du betale et bidrag til Praktikplads-AUB. Bidragets størrelse afhænger af, hvor mange elever du ifølge forskudsopgørelsen skulle have ansat. Der foreligger endnu ikke oplysninger om størrelsen af bidraget.

Hvis du har spørgsmål, kan du læse mere her eller kontakte praktikplads AUB på 70 11 30 70 (tast 1).