FAPS-Nyt 19/2021 Udrednings- og behandlingsret gælder for viderehenviste patienter – for henvisninger modtaget på sygehuset d. 1. marts 2021 og frem 

Kære kolleger

Som vi skrev til jer før jul, var det et vilkår for at få forlænget aftalen om udlægning af sygehuspatienter, at vi tog udrednings- og behandlingsretten med, når den blev genindført på sygehusene. Det skyldes, at regionerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at sørge for, at garantien følger med ud til os for de patienter, der viderehenvises i henhold til udlægningsaftalen.

Det er nu politisk udmeldt, at udrednings- og behandlingsretten genindføres fra i dag, den 1. marts 2021, dvs. den gælder for henvisninger, som er modtaget på sygehuset fra d. 1. marts 2021 og fremover.

Udredningsretten betyder, at patienter skal være færdigudredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt. De 30 dage gælder fra sygehuset har modtaget henvisning fra almen praksis.

Fra patienten er færdigudredt gælder en ny 30 dages frist, inden for hvilken patienten skal have tilbudt behandling.

Hvis patienten ikke ønsker at tager imod den af speciallægen tilbudte tid, som ligger inden for 30 dage, anses patienten for at have fravalgt ventetidsgarantien. Der er således ikke pligt til at tildele patienten en anden tid inden for de 30 dage. Der aftales i så fald en anden tid, så hurtigt som speciallægens kalender tillader det.

FAPS’ bestyrelse er helt opmærksom på, at det vil kræve noget ekstra af os speciallæger at tilrettelægge vores klinikdrift, så vi kan leve op til ventetidsgarantien for denne patientgruppe. Og det kan opleves som om, patienterne opdeles i ”et A og et B” hold. Men ventetidsgarantien for sygehuspatienter er en politisk bestemt præmis, som vi er nødt til at anerkende, hvis vi for alvor vil forankre vores sektor i sundhedsvæsenet.

Vi håber, at I kan se de langsigtede perspektiver i udlægningsaftalen.

Ugeskrift for læger bragte for nylig denne artikel, som med al tydelighed illustrerer hvor politisk vigtig denne aftale er i vores mission om at vise potentialet i en mere udbredt brug af speciallægepraksis.

Bedste hilsner
Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand
Per Flesner, næstformand