FAPS-Nyt 18/2020 Personaleforhold i relation til corona-virus

Kære medlemmer

Flere af jer har kontaktet FAPS vedr. de ansættelsesretlige konsekvenser for jeres personale af karantæne m.v. som følge af corona-virus.
FAPS er ikke en arbejdsgiverforening, men vi har fået lov til at henvise jer til det informationsmateriale, der ligger på PLA’s hjemmeside 

Vær i øvrigt opmærksom på, at I har mulighed for at melde jer ind i PLA (Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening), som også optager praktiserende speciallæger. I PLA får I omfattende ansættelsesretlig rådgivning af høj kvalitet – til et yderst rimeligt kontingent. Se tidligere FAPS Nyt om PLA her: 

Kontakt PLA på tlf. 35448400 eller pla@dadl.dk, inden du melder dig ind, så kan du få konkret rådgivning om, hvad et medlemskab vil indebære for dig.

Venlig hilsen
Sekretariatet