FAPS-Nyt 18/2019 Blåt stempel til kvaliteten hos de praktiserende speciallæger

 Alle landets 1000 praktiserende speciallæger har nu fået det blå stempel af Den Danske Kvalitetsmodel efter en grundig akkreditering.
Dermed står speciallægerne godt rustet til at behandle flere patienter i det nære sundhedsvæsen de kommende år, fastslår Danske Regioner og Foreningen af Praktiserende Speciallæger.

Læs hele nyheden her.