FAPS-Nyt 17/2020 Anbefaling fra Sundhedsstyrelsen - Coronavirus

Kære kolleger

Jeg orienterede jer forleden om, at Sundhedsstyrelsen d. 3. marts 2020 havde udmeldt et krav om, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. FAPS havde ved henvendelse til Sundheds- og ældreministeriet fået bekræftet, at kravet også var gældende for de praktiserende speciallæger.

Sundheds- og ældreministeriet har nu skrevet til os, at det i forhold til jer som en privat del af sundhedsvæsenet retteligt er en anbefaling og ikke et krav fra Sundhedsstyrelsens side. Men ministeriet håber meget, at I vil samarbejde. Denne berigtigelse er hermed videregivet.

Som formand for FAPS vil jeg dog fortsat henstille til, at vi allesammen følger Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Jeg mener ikke, at vi som sektor kan holde til andet.

Vi anbefaler, at I kontakter den fælles myndighedshotline på telefon 70 20 02 33, hvis der er noget I er i tvivl om. Se også Sundhedsstyrelsens hjemmeside om Coranavirus.

Venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS