FAPS-Nyt 17/2019 Kom og vær med til FAPS’ repræsentantskabsmøde i oktober 

Den 5. oktober 2019 holder FAPS repræsentantskabsmøde i Vejle.

Mødet er åbent for alle medlemmer af FAPS.

Den foreløbige dagsorden kan ses på www.laeger.dk under FAPS samt i Ugeskrift for Læger den 10. juni 2019.

Mødet holdes kl. 9.30-16.00 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Ønsker du at tilmelde dig som menigt medlem, så send en mail til tp.fas@dadl.dk.

Repræsentanter har tidligere modtaget en særskilt invitation til mødet med link til tilmelding.