FAPS-Nyt 17/2018 Kontakt os, hvis du overvejer at sælge din praksis 

Når du ønsker at sælge din praksis, er det vigtigt, at du så hurtigt som muligt kontakter FAPS med henblik på at foretage en korrekt overdragelse af praksis til en ny køber.
Det er meget vigtigt, at du ikke varsler din praksis til ophør over for regionen, såfremt du ønsker at sælge din praksis.
Hvis du varsler din praksis til ophør direkte over for regionen efter reglerne i overenskomsten, inddrager regionen dit ydernummer, hvorefter du ikke kan sætte praksis til salg.

FAPS vejleder om de nødvendige dokumenter til brug for en overdragelse og sørger for at formidle de udfyldte dokumenter videre til regionen med henblik på afmelding af det gamle ydernummer og udstedelse af et nyt ydernummer til køber. Du skal således kun i dialog med FAPS om overdragelsen.

Se overenskomstens § 15

Er du ramt af længerevarende sygdom, se da § 15 stk. 4