FAPS-Nyt 16/2020 Brev fra Sundhedsstyrelsen til alle praktiserende speciallæger

Kære medlemmer

Sundhedsstyrelsen har bedt os om at formidle dette brev til jer: Information om COVID-19.

I brevet er angivet telefonnumre på de infektionsmedicinske afdelinger, og Sundhedsstyrelsen har derfor bedt os om at lægge brevet bag medlems-login.

Brevet indeholder derudover samme information som kan findes på Sundhedsstyrelsens corona-hjemmeside.


Venlig hilsen

Sekretariatet