FAPS-Nyt 15/2021 Visitation til COVID-19 vaccination for patienter i gruppe 5 

    

        
Kære kollegaer

Sundhedsstyrelsen har åbnet mulighed for at speciallægepraksis kan medvirke til opgaven med at identificere og henvise til COVID-19 vaccination for patienter i gruppe 5. Det er den gruppe, der omfatter personer i særlig øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

Kun ganske få patienter fra speciallægepraksis forventes henvist. Langt de fleste patienter i gruppe 5 vil henvises til vaccination via deres forløb på sygehusafdelingerne.  De fleste patienter henvist via primærssektoren skal findes i almen praksis, hvor det vurderes at hver klinik skal henvise 4-6 patienter.

KLIK HER for link til Sundhedsstyrelsens vejledning om identifikation og henvisning til vaccination fra speciallægepraksis.
Der vil senere blive brug for, at vi assisterer med at identificere og henvise patienter i gruppe 10. Men det arbejde vil først gå i gang senere.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier