FAPS-Nyt 15/2020 Nyt krav: Bliv hjemme i to uger, hvis du har været i Norditalien eller et andet corona-risikoområde 

Kære kollegaer

Vær opmærksom, at I er omfattet af det nye krav fra Sundhedsstyrelsen, som blev meldt ud i går d. 3. marts 2020 
Det nye krav indebærer, at personale på sundheds- og ældreområdet, som har direkte kontakt til borgere og patienter, skal blive hjemme i to uger, hvis de kommer fra et af de særlige risikoområder. FAPS har ved henvendelse til Sundheds- og ældreministeriet fået bekræftet, at kravet gælder for ALT sundhedspersonale og altså også de praktiserende speciallæger.

Kravet er trådt i kraft øjeblikkeligt og gælder indtil den 14. dag efter, at man er udrejst fra et af de særlige risikoområder, hvor der er betydende smittespredning med COVID-19. Det gælder både for alle i klinikken, der allerede er indrejst i Danmark inden for de sidste 2 uger, og for dem, der er på vej hjem.
Sundhedsstyrelsen skriver dog også: ”Efter en konkret vurdering kan arbejdsgivere på sundheds- og ældreområdet på karantænedagens 7. dag gennemføre en sundhedsfaglig samtale med medarbejderen med en vurdering af symptomer og evt. foretage en svælgpodning for COVID-19, hvis det vurderes relevant. Hvis medarbejderen er uden symptomer og har negativ svælgpodning, kan det - ud fra en konkret sundhedsfaglig vurdering – aftales, at medarbejderen kommer tilbage på arbejde.”
Som arbejdsgivere skal vi samtidig sørge for, at de omfattede medarbejdere er informeret om forholdsregler efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som bl.a. omfatter daglig temperaturmåling og selvisolation, hvis man får feber, hoste eller andre symptomer på COVID-19. Medarbejdere, der udvikler tegn på sygdom, skal følge de almindelige retningslinjer for håndtering af mistanke om COVID-19. Yderligere information om, hvordan man skal forholde sig, herunder hvilke symptomer man skal være opmærksom på, og hvor man skal henvende sig ved sygdom, kan findes på sst.dk/corona

Det er strafbart ikke at følge udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen, jf. epidemilovens § 6.

Hvis du er nødt til at lukke din klinik i mere end 3 dage, så husk at du har pligt til at skrive det på praksisdeklarationen på Sundhed.dk, ligesom det er god service at skrive det på din hjemmeside.

Listen over risikoområder vil blive opdateret dagligt på Sundhedsstyrelsens særlige informationsside om COVID-19.

Sygefonden vil vende tilbage med information om, hvordan man økonomisk er stillet i tilfælde af, at man må lukke sin klinik i de beskrevne tilfælde.

Venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS