FAPS-Nyt 14/2020 Værnemidler – Corona - Sundhedsstyrelsens udmelding 

Kære kolleger

Jeg skrev i sidste uge til jer, at FAPS havde rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen angående værnemidler til de praktiserende speciallæger. Sundhedsstyrelsen har nu lavet en udmelding til regionerne, hvoraf det fremgår, at styrelsen ikke lige nu vil pålægge regionerne at udlevere værnemidler til speciallægepraksis.

Læs Sundhedsstyrelsens udmelding til regionerne på dette link:

I kan fortsat følge situationen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, bemærk at der på siden er link til en vejledning for sundhedsprofessionelle:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Retningslinjer-for-haandtering-af-...


Venlig hilsen
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS