FAPS-Nyt 14/2018 Ny blå bog på vej

Kære medlem

Du modtog før påske et eksemplar af Overenskomst om speciallægehjælp, april 2018. På grund af et teknisk problem hos forlaget har der vist sig at være fejl i indholdsfortegnelsen.

Forlaget sørger for, at du i løbet af kort tid modtager et nyt, korrekt eksemplar af overenskomsten.