FAPS-Nyt 13/2021 Sådan udfylder du skemaet med CPR-numre til Statens Serum Institut (SSI)

Kære medlemmer

I forlængelse af FAPS Nyt fra i går, har mange af jer ringet med spørgsmål til det skema, som I skal udfylde og indsende til SSI. Vi gør opmærksom på, at det er et excel-ark, så få nogen til at hjælpe dig, hvis du ikke er vant til at arbejde med excel.

 1. Her kommer igen link til skemaet – TRYK HER
 2. Excel-arket skal udfyldes på computer, ikke tablet eller telefon
 3. Der er 3 faneblade i bunden af excelarket med navnene: "Information", "CPR" og "Vejledning"
 4. Under fanebladet ”Information” skal du tilføje datoen for indsendelse af skemaet på den lyserøde linje, der hedder ”Batch ID”. Datoen tilføjes efter, hvor der står ”RDK-BORGER" -<tilføj dato før indsendelse> - så der står: RDK-BORGER-20210217 (den dato, du sender det ind)
 5. OBS! Vær opmærksom på, at datoen under pkt. 4 skal skrives ”på amerikansk”, altså med rækkefølgen år, måned, dag. Datoen i dag skrives således 20210217 - der må ikke være punktum efter datoen
 6. Klik dernæst på fanebladet ”CPR” og indsæt i den lyserøde kolonne CPR-numre på dig selv og det personale, der er i målgruppen.
 7. OBS! CPR-numre skal skrives med bindestreg.
 8. Du skal gemme excel-arket (= filen) på din computer og navngive det: RDK-BORGER-20210217
 9. OBS! Hvis du ikke indsender til SSI i dag, skal den sidste del af filens navn ændres til den dato, du indsender.
 10. Titlen på mailen: når du indsender excel-arket, skal du skrive filens navn i emnefeltet.
 11. Det udfyldte excel-ark sendes fra en sikker mail til COVIDVACPRIVAT@ssi.dk
 12. Angiv dine kontaktoplysninger i mailens brødtekst, så SSI kan kontakte dig, såfremt de har spørgsmål til det indsendte

Vær opmærksom på, at der er kommet en opdateret vejledning fra Sundhedsstyrelsen vedr. målgrupper - se den her

Er du i tvivl, kan du kontakte os på 3544 8408

Venlig hilsen

Sekretariatet