FAPS-Nyt 13/2019 Kursus for erfarne praktiserende speciallæger 

Kære speciallæge

Kurset for praktiserende speciallæger med mere end 3 års erfaring som klinikejere blev gennemført  første gang i 2018 med stor succes og indgår nu i det samlede kursusudbud til speciallæger.
Kurset er for dig, som har lyst til og brug for alene og sammen med kolleger – at reflektere over din klinik og dit arbejdsliv og at træffe kvalificerede beslutninger om de områder, hvor udvikling ønskes.
Du får kortlagt klinikkens udfordringsbillede, identificeret klinikkens udviklingsområder, kortlagt dine værdier som klinikejer, udarbejdet en handleplan for klinikkens fremtid og gode ideer til, hvordan du kommer fra start, og hvad du skal være opmærksom på undervejs.
Resultatet af kurset er, at du har en handleplan for klinikkens udvikling, for din personlige udvikling og et fortsat godt arbejdsliv.

Læs mere om kurset her.

Tid: 21.-24. maj 2019
Sted: Gl. Avernæs, Sinatur Hotel & Konference
Helnæsvej 9, 5631 Ebberup.
Pris: 16.400 kr.


FAS’ Efteruddannelsesfond yder refusion for i alt 4 dage.