FAPS-Nyt 12/2021 HASTER: COVID-19 vaccine – nu bliver det de praktiserende speciallægers tur – men du skal selv indberette CPR-numre (igen)

Kære kolleger

FAPS er i dag blevet informeret om en ny mulighed for, at du selv kan indberette CPR-numre på dig og dit personale direkte til Statens Serum Institut – den mulighed skal du benytte dig af. Også selv om du allerede har indberettet CPR-numrene til FAPS.

Der har nemlig vist sig at være rigtig mange fejl i jeres indberetninger til FAPS: Manglende bindestreg i CPR-nummeret, for få eller for mange cifre osv. Det vil tage for lang tid at sortere materialet og rette op på fejlene, derfor skal alle, der ønsker at blive vaccineret, benytte den nye, direkte indberetningsmulighed.

Jo hurtigere, du indberetter de relevante CPR-numre til Statens Serum Institut, jo bedre. For vaccination af målgruppe 4 forventes at ske allerede i løbet af uge 8 og 9.

Det er den enkelte praktiserende speciallæges ansvar at vurdere, om man selv og ens klinikpersonale er omfattet af målgruppen. Så læs Sundhedsstyrelsens målgruppebeskrivelse her (link). Det er også den enkelte praktiserende speciallæge, der som arbejdsgiver har ansvaret for at indsende skemaet med CPR-numre på sig selv samt personale, som ønsker tilbud om vaccination. Disse indsendes direkte til Statens Serum Institut via det skema, som du kan downloade fra vores hjemmeside og gemme lokalt på din enhed – tryk her for link.  Du skal navngive filen og udfylde Batch ID som beskrevet i vejledningen RDK-BORGER-ÅÅÅÅMMDD fx RDK-BORGER-20210216.

Udfyld skema og indsend det til SSI
Skemaet skal udfyldes præcis som angivet, da skemaet indlæses elektronisk. Skemaet indeholder 3 faner, og det er vigtigt, at I læser vejledningen grundigt og udfylder skemaet korrekt. 

Med venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow Mourier
Formand for FAPS