FAPS-Nyt 12/2020 Corona virus 

Kære kolleger

I holder jer sikkert orienterede om Corona virus via Sundhedsstyrelsens udmeldinger. Men for det korte overblik får I her en ultrakort vejledning, som DSAM (de alment praktiserende lægers selskab) har lavet til de praktiserende læger. De har også laver et skilt, som kan printes og sættes på døren til klinikken:
https://www.dsam.dk/files/5/covid_19.pdf
https://www.dsam.dk/files/5/corona_stop.pdf

De nugældende retningslinjer læses af regionerne sådan, at der kun skal udleveres værnemidler til de alment praktiserende læger. FAPS har rettet henvendelse til Sundhedsstyrelsen med en opfordring til at præcisere,  at dette også skal omfatte de praktiserende speciallæger.

Klik her for at læse mere.
 
Spørgsmål bedes rettet til Sundhedsstyrelsen på tlf. 72 22 74 59.

Venlig hilsen

Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS