FAPS-Nyt 12/2018 Den muligt forestående konflikt 

Kære kolleger

Flere af jer har spurgt, hvilken betydning den muligt forestående konflikt har for os som praktiserende speciallæger. 
Konflikten vedrører jo det offentlige arbejdsmarked, og vi er som praktiserende speciallæger ikke omfattet.
Store dele af regionernes administrationer vil blive ramt af den lockout, som er varslet til at starte d. 10. april 2018.
Det kan derfor være en god idé, at I indsender jeres afregninger for marts måned så tidligt, det er muligt. Så er der en chance for, at de kan blive behandlet, inden lockouten træder i kraft.

FAPS har meddelt regionerne, at vi forudsætter, at overenskomstens betalingsfrist under alle omstændigheder overholdes.

Det er sandsynligt, at de praktiserende læger vil henvise flere patienter til os, og vi skal som altid visitere efter faglige kriterier. Overenskomstens rettigheder og forpligtelser ændres ikke under konflikten.

Det kan tilføjes, at jeres personale heller ikke er omfattet af konflikten.

Jeg vil ønske jer alle en god påskeferie.
Kirsten Ilkjær, formand