FAPS-Nyt 107/2020 Sekretariatet har lukket mellem jul og nytår

 Sekretariatet går nu på juleferie frem til mandag d. 4. januar 2021.

Skulle du mellem jul og nytår få et uopsætteligt behov for hjælp, kan du d. 28/12, d. 29/1 og d. 30/12 i tidsrummet kl. 10-15 ringe på Lægeforeningens hovednummer 35448500. 

Så vil du få udleveret nummeret på en medarbejder, som du kan kontakte.

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

Venlig hilsen
Sekretariatet