FAPS-Nyt 106/2020 Tillægsaftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter – ventetidsgaranti udskudt til 1. marts 2021, bortset fra psykiatri

Kære kolleger

Dette FAPS Nyt sendes i forlængelse af FAPS Nyt nr. 100/2020, hvor vi informerede jer om, at tillægsaftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter var blevet forlænget. Og at det samtidig var aftalt, at der for de viderehenviste patienter skulle gælde samme ventetidsgaranti som på sygehusene.

Regeringen har nu besluttet at udskyde genindførelsen af ventetidsgarantien indtil 1. marts 2021.

Det gælder dog ikke for psykiatri, hvor ventetidsgarantien allerede er genindført.

Tillægsaftalen om viderehenvisning har endnu ikke været aktiveret i psykiatri.

Men skulle det ske, vil I, der praktiserer inden for psykiatri, skulle tilbyde patienten en tid inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor henvisningen fra egen læge blev modtaget på sygehuset. FAPS vil i vores dialog med sygehusene gøre opmærksom på vigtigheden af, at I får viderehenvist patienterne fra sygehusene så hurtigt som overhovedet muligt, så I har en reel chance for at overholde ventetidsgarantien.

Som vi også skrev forleden, har patienter, der viderehenvises efter tillægsaftalen, fået samme ret til patienttransport som til sygehus. Det drejer sig primært om pensionister, som af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler. Patienten skal kontakte regionens kørselskontor for at rekvirere transport.

De bedste hilsner
Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner,
Formandskab for FAPS