FAPS-Nyt 101/2020 Husk at efterregistrere, hvis du har glemt at kode 1017 - for udlagte sygehusydelser 

Statistikken viser, at mange af jer må have glemt at anvende registreringskode 1017, når I har afregnet ydelser i henhold til tillægsaftalen om udlagte sygehusydelser.

Det betyder, at ydelserne IKKE kommer uden for dit knæk og heller ikke uden for den samlede økonomiske ramme.
Det betyder også, at regionerne ikke kan få dækket udgiften via statens COVID-19 regnskab, hvilket er yderst uheldigt for vores samarbejdsrelation.

Jeg vil derfor OPFORDRE jer til at foretage efterregistrering, hvis I i løbet af 2020 har afregnet udlagte sygehusydelser uden registreringskode 1017. Efterregistrering skal ske inden nytår.

Husk at registreringsydelse 1017 skal fremgå på alle afregninger, der sendes på en patient i et udlagt forløb – og altså ikke kun 1. konsultation.

GØR SÅDAN, når du skal efterregistrere:
1.    Find de patienter, du har fået viderehenvist fra speciallægevisitatoren 
2.    Tjek, at du har påført registreringskode 1017
3.    Såfremt du ikke har påført registreringskode1017 skal du lave en minusafregning (kreditnota)
4.    Genfremsend afregningen, nu påført registreringskode1017.
Hvis du har spørgsmål til, hvordan du laver en minusafregning (kreditnota), skal du kontakte dit systemhus.

Venlig hilsen
Ann-Louise Reventlow-Mourier, 
Formand for FAPS