FAPS-Nyt 100/2020 Aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter fortsætter efter 1. januar 2021 

Kære kolleger

Mange af jer har i løbet af 2020 hjulpet sygehusafdelingerne ved at tage imod viderehenviste patienter. Det har vi i speciallægepraksis (og FAPS) høstet stor anerkendelse for, og det er tydeligt, at sygehusene har fået øjnene op for den vigtige opgave, vi praktiserende speciallæger løser. Aftalen om viderehenvisning af sygehuspatienter har været med til at placere speciallægepraksis som en integreret del af et samlet sundhedsvæsen.
Derfor er vi glade for at kunne fortælle, at aftalen nu er forlænget, i første omgang til 31. marts 2021.
Læs den reviderede aftale HER

Der er sket følgende ændringer og præciseringer:

•    Tillægsaftalen forlænges til 31. marts 2021 med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder
 
•    Forlængelsen gælder alle specialer. Det betyder for psykiatri, at specialet omfattes (igen) fra 1. januar 2021
 
•    Patienterne får samme ret til patienttransport som til sygehus
 
•    Øvrige patientrettigheder følger også med, dvs. samme ventetidsgaranti som på sygehusene (fra 1. januar 2021)
 
•    Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, kommer uden for knæk med tilbagevirkende kraft fra aftalens start (i praksis bliver der tale om tilbagebetaling af knæk i foråret 2021 for de ydelser, der er knækket af i 2020)
 
•    Alle ydelser, der er registreret med registreringskode 1017, holdes uden for deltidsydernes omsætningsloft (også for 2020)
 
•    Al omsætning, der er registreret med registreringsydelse 1017, fratrækkes i tilfælde af, at vi kommer til at overskride den økonomiske ramme (også for 2020)
Husk at registreringskode 1017 KUN kan anvendes for patienter, der er henvist til dig via din speciallægevisitator.

Vedr. ventetidsgaranti:
Garantien forventes genindført på sygehusene 1. januar 2021. og regionerne er lovgivningsmæssigt forpligtede til at sørge for, at garantien følger med ud til os, når sygehusene viderehenviser patienter. Det var derfor ikke et vilkår, der kunne fraviges ved forhandling med FAPS.

Det betyder, at I skal tilbyde patienten en tid inden for 30 dage fra det tidspunkt, hvor henvisningen fra egen læge blev modtaget på sygehuset. FAPS vil i vores dialog med sygehusene gøre opmærksom på vigtigheden af, at I får viderehenvist patienterne fra sygehusene så hurtigt som overhovedet muligt, så I har en reel chance for at overholde ventetidsgarantien.

Hvis ventetidsgarantien skulle blive suspenderet på sygehusene - som nogen taler om - vil den også blive suspenderet for os.

FAPS’ bestyrelse er helt opmærksom på, at det vil kræve noget ekstra af os speciallæger at tilrettelægge vores klinikdrift, så vi kan leve op til ventetidsgarantien for denne patientgruppe. Men det er nødvendigt, hvis vi for alvor vil positionere vores sektor i sundhedsvæsenet. Med forlængelsen af aftalen har vi så også fået løst den knast, der tidligere har været i form af, at aftalens ydelser lå inden for knæk. Det har vi fået ændret – med tilbagevirkende kraft.

Vi håber, at I kan se de langsigtede perspektiver i den aftale, vi nu har forlænget, og at I fortsat vil yde en ekstra indsats. Mange tak til alle jer, der allerede har bidraget til at løse opgaven i det forløbne år.

De bedste hilsner

Ann-Louise Reventlow-Mourier og Per Flesner,
Formandskab for FAPS