FAPS-Nyt 10/2020 Speciallægen som leder - kun få pladser 

Du er speciallæge og har lyst til at udvikle rollen som personaleleder. Du ved, at rollen som personaleleder er en vigtig forudsætning for at kunne varetage de mange opgaver, der gennemstrømmer din speciallægepraksis, med succes.  Samtidig ved du, at det at skabe en god arbejdsplads for alle medarbejdere er en udfordring for de fleste ledere.

Når kurset er omme, har du mere viden om, hvad ledelse er. Hvordan ledelsesrollen er afgørende for, hvordan opgaverne løses i hverdagen i klinikken. Og du ved lidt mere om, hvordan din udtryksmåde virker på andre, når du gerne vil kommunikere budskaber til dine ansatte.

Du får konkrete værktøjer til at etablere en god dialog med dine ansatte, som sikrer eller bevarer et godt, kommunikativt og udviklende arbejdsmiljø.

Kursisterne i 2019 vurderede den samlede tilfredshed med kurset til 6,6 på en skala fra 1 – 7, hvor 7 er den mest positive vurdering. På spørgsmålet: Hvad synes du fungerede godt på kurset svarede kursister:

•    "Variationen mellem undervisning og hands on i gruppe". Kursist 2019
•    "Fremragende kursus". Kursist 2019

Læs mere om kurset og tilmeld dig her