FAPS-Nyt 10/2019 Takstkort og knækgrænser pr. 1. april 2019

Der er kommet ny regulering af taksterne gældende fra 1. april 2019.
Reguleringen er denne gang negativ, idet lønreguleringer har stået stille siden sidste regulering, og fordi nettoprisindekset er faldet i samme periode.

Honorarerne for overenskomstydelser falder med 0,26 pct. i forhold til 1. april 2019.

Honorarer for rammeydelser og lokale aftaler falder med 0,25 pct.

Knækgrænserne forøges med 0,95 pct.

Se de nye takstkort og knækgrænser her.