FAPS-Nyt 10/2018 Nu bliver der sikkerhed for, at nye speciallæger ikke har pletter på børneattesten 

Skal du sælge din speciallægepraksis? Eller kender du nogen, der står over for at sælge eller købe en speciallægepraksis. Så vær opmærksom på, at jeres nye kollegaer i speciallægepraksis skal kontakte regionen, så der kan blive indhentet en børneattest.

Fra 1. april 2018 er det nemlig en betingelse for at erhverve et ydernummer, at speciallægen kan fremvise en børneattest uden anmærkninger, der har betydning for rollen som speciallæge, for at kunne erhverve et ydernummer. 

Baggrunden for den nye betingelse er, at omverdenens tillid til praktiserende speciallæger er vigtig. Det er derfor også vigtigt, at de speciallæger, der praktiserer efter overenskomsten, ikke har pletter på børneattesten, der har betydning for rollen som speciallæge. 

Det er regionen, der sørger for at indhente børneattesten efter samtykke fra speciallægen.

Speciallægens rettigheder er sikret på den måde, at regionen vil partshøre speciallægen, inden der træffes afgørelse, hvis der er anmærkninger på børneattesten, der giver regionen anledning til at overveje, at der ikke skal gives ydernummer eller godkendelse af praksiskøb.
Proceduren for indhentelse af børneattest er beskrevet på s. 141 i overenskomst om speciallægehjælp.

Kravet om børneattest gælder ikke for jer, der allerede har et ydernummer.