FAPS-Nyt 1/2020 Akkreditering 2. runde

Kære speciallæger

2. runde af akkrediteringen er godt igang. Knap 200 klinikker fordelt på seks specialer har haft surveybesøg. Alle er endt med at blive akkrediteret, hvilket er rigtig flot.
28 % har haft fund, der skulle følges op på, inden klinikken blev endelig akkrediteret. Selv om de fleste kun har ét eller to fund, som de skal følge op på, er udfordringerne de samme som i 1. runde. Vi råder derfor til at være opmærksom på det, som har givet anledning til opfølgning

Læger og personale med patientkontakt skal indenfor de sidste 3 år have gennemført kursus i basal genoplivning, hvor der indgår praktiske øvelser og der skal være dokumentation for kurset.

Vi minder om at surveydatoen sendes til klinikkens e-boks min. seks måneder før besøget - husk med det samme at acceptere surveydatoen i akkrediteringssitet. 

14 dage før survey kontakter en surveyor klinikken og præsenterer de to, som kommer på besøg.

Surveybesøget er i 2. runde skåret ned til at vare ca. 2½ time. Det betyder, at surveyorne skal være velforberedte, inden de møder op. Sørg for at jeres dokumenter er klar i akkrediteringssitet gerne 14 dage før, men senest 7 dage før survey. Det betyder:

  • At eksisterende dokumenter er opdaterede med ny ikrafttrædelse og ny godkendelse
  • At det kun er de relevante og gældende dokumenter, som I vinger af i "del med IKAS" Det skaber støj, hvis en gammel version er delt med IKAS, samtidig med at der ligger en nyere version af samme dokument
  • Giv dokumenterne en sigende titel, så surveyorne kan få overblik
  • Man må gerne uploade alle sine dokumenter på standard 1

Patientinformationer og detaljerede faglige procedurebeskrivelser er ikke nødvendige at uploade i akkrediteringssitet. Dem kan man nævne eller fremvise ved besøget, hvis det efterspørges.

Ved spørgsmål kan man kontakte eKVIS på 3544 8458.