FAPS-Nyt 1/2019 Bliv surveyor! Nye forbedrede vilkår 

IKAS mangler i sit korps af surveyors 2 praktiserende speciallæger til at aflægge surveys i Jylland.

Har du lyst til at være med til at fremme og sikre kvalitet og patientsikkerhed i andre speciallægeklinikker? Så er stillingen som surveyor noget for dig.
Det har stor betydning for FAPS, at der rekrutteres blandt praktiserende speciallæger, idet der er et ønske om, at de surveyors, der kommer på besøg i klinikkerne, har et godt kendskab til hverdagen i speciallægepraksis. FAPS har derfor genforhandlet aftalen med IKAS om de økonomiske vilkår. Honoreringen er for praktiserende speciallægesurveyors er hævet med et rekrutteringstillæg på ca. 2200 pr. aflagt survey. Du kan se aftalen mellem IKAS og FAPS her

Du kan se IKAS’ stillingsopslag her. 

Som surveyor modtager du uddannelse i IKAS, så du er forberedt til opgaven. Du kommer typisk ud i andre specialer end dit eget, og kan i dialogen med kolleger under surveys både bidrage med og høste erfaringer i forhold til det daglige arbejde i praksis. Evalueringen af 1. runde af akkrediteringen viser, at der er meget stor tilfredshed med surveybesøget, og klinikkerne har stor ros til surveyorne og deres engagement, samt den feed-back, som de får i forbindelse med survey.  Du kan læse mere om det at være surveyor her:
Er du interesseret i at høre mere eller melde dig som surveyor, kan du kontakte IKAS: AnneMette Villadsen på amv@ikas.dk eller tlf. 30321893.