FAPS-Nyt 1/2018 Nytårshilsen fra formanden

Kære Kolleger 

GODT NYTÅR!

Tak for 2017, som igen blev et arbejdsomt år i FAPS. Tak for bidrag til forberedelsen af overenskomsten, implementering af moderniseringer, den store indsats i forbindelse med akkreditering og forberedelse af survey og for jeres engagement i patienttilfredshedsundersøgelsen.
Tak til regionsformænd og -bestyrelser, som igen i 2017 har ydet en stor ekstra indsats.

Tak til organisationsformænd- og bestyrelser for jeres konstruktive bidrag vedrørende faglighed: både i forhold til konkrete sager, som dukker op i de regionale Samarbejdsudvalg og for bidrag til moderniseringsprocesserne.
Overenskomsten for de næste fire år kom i hus i oktober. Bestyrelsen og repræsentantskabet er tilfredse med resultatet, som skal træde i kraft den 1. april 2018. I løbet af foråret afholder regionsbestyrelserne medlemsmøder, og her vil FAPS’ forhandlingsudvalg komme og orientere indgående om forhandlingsresultatet.

Der er udsendt FAPS-Nyt med datoer for møderne

De faglige moderniseringer var på pause, mens den generelle overenskomst blev forhandlet. Nu tager vi fat igen.  De første møder med radiologerne om deres modernisering er allerede afholdt i 2017.
Det er vigtigt, at vi fastholder vores fokus på rekruttering – vi skal kunne besætte de ydernumre, som regionerne har oprettet. Du kan inspirere dine kolleger ved at fortælle om vores spændende arbejde, som også rummer udfordringen med at blive selvstændig og drive egen virksomhed. Fortæl om, hvor meningsfuldt det er at tilbyde sammenhængende patientbehandling, fortæl om uddannelses- og forskningsmulighederne - om SAK-kurser og om Sygefonden.
Der er mere inspiration på vej i et kommende FAPS Nyt.

Mit ønske er, at alle FAPS’er har et godt og meningsfuldt praksisliv. Og mit ønske for 2018 er, at vi alle sammen fortsat udvikler den høje faglige standard i den behandling, som patienterne har behov for - det vil FAPS være med til at skabe rammerne for. Vi skal fortsat være effektive, kunne dokumentere kvaliteten af vores arbejde og behandle mange patienter.

Godt nytår
Kirsten Ilkjær
Formand for FAPS