Falcks Redningskorps, helbredsattest

Indeks 
falcks redningskorps, helbredsattest
Kategori 
Fri attest
Attestform 
Blanket
Honorar 
Regning
Rekvirent 
Falck
Betales af 
Rekvirent
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Falck (som er en privat virksomhed) anvender en helbredsattest ved ansættelse af personale med særligt risikofyldt arbejde. Den attest, som anvendes er ikke aftalt med Attestudvalget, men Falck har indsendt den med anmodning om godkendelse.

Det er meddelt Falck, at der ikke kan indgås aftale af den pågældende attest, før der foreligger en dispensation fra Helbredsoplysningsrådet under Beskæftigelsesministeriet. Dette er tilsyneladende endnu ikke sket, hvorfor den omtalte attest må betragtes som fri.

Læger bør derfor være opmærksomme på, at udfærdigelse af disse attester umiddelbart strider imod Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet.

Hvis attesten - af hensyn til patientens mulighed for at søge arbejdet - alligevel udfærdiges anbefales det, at lægen lader patienten læser den igennem, selv afleverer den på rette sted og betaler honoraret kontant til lægen.

Proceduren skrives i journalen.