Falck-abonnement

Indeks 
falck-abonnement
Kategori 
Fri attest
Attestform 
Fri
Honorar 
Regning
Betales af 
Patienten
Opdateret 
01.04.2013
Forklaring 

Der foreligger en aftale fra 1992 med Falck i forbindelse med deres abonnementsbetingelser.

I disse er det muligt for Falck at ændre prisen på abonnementet, hvis der har været behov for flere ydelser inden for en periode på 12 måneder. Det er dog muligt at søge dispensation for en eventuel prisforhøjelse, hvis dispensationsansøgningen er vedlagt en lægelig dokumentation for, at patienten har været i behandling i den nævnte periode.

Falck har udfærdiget en dispensationsansøgning, som er godkendt i Lægeforeningens Attestudvalg.

Udfyldelse af attesten kræver ikke en konsultation, honoraret er frit og betales af patienten.