Fagligt Efteruddannelsesudvalg

Fagligt Efteruddannelsesudvalg er de alment praktiserende lægers udvalg for efteruddannelse. Medlemmerne udpeges af PLO og DSAM

Efteruddannelsessekretariat i Fonden for Almen Praksis samarbejder med Fagligt Efteruddannelsesudvalg, som står for den faglige godkendelse af efteruddannelsesaktiviteterne. Fagligt Efteruddannelsesudvalg sekretariatsbetjenes af PLO Efteruddannelse.

Møder i Fagligt Efteruddannelsesudvalg

Der bliver afholdt ca. fem møder i Fagligt Efteruddannelsesudvalg om året. 

Tidsfrister

Der går ca. 14 dage fra mødet i Fagligt Efteruddannelsesudvalg er afholdt, til du kan forvente svar på, om din ansøgning er blevet godkendt eller har fået afslag. Det er kun ansøgninger, der er blevet indstillet af vores uddannelseskonsulent, der bliver behandlet i Fagligt Efteruddannelsesudvalg.

Ankesager

Har du fået afslag på en ansøgning om godkendelse af efteruddannelsesaktiviteter, kan du anke afgørelsen til Fagligt Efteruddannelsesudvalg.

Ankesager skal sendes til: euf.plo@dadl.dk.

Ankesager, der skal drøftes på et møde i Fagligt Efteruddannelsesudvalg, skal modtages af sekretariatet senest tre uger før mødet afholdes.

Medlemmer af Fagligt Efteruddannelsesudvalg