Faglige profiler

De videnskabelige selskaber og Danske Regioner har beskrevet en faglig profil for alle specialer. Alle, der tiltræder et hoveduddannelsesforløb i 2009 eller derefter, er omfattet af en ansættelsesprocedure og de faglige profiler.

Den faglige profil består af to dele:

  • en generel del med specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. 
  • og en speciel del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløb med en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller

De faglige profiler og de 7 lægeroller

I alle faglige profiler er der lagt vægt på både rent faglige ekspertkompetencer og på mere personlige kompetencer som fx engagement og samarbejdsevne. Vi har samlet alle de faglige profiler i relation til de 7 lægeroller ét sted, så du nemt kan bruge informationerne i forbindelse med jobsøgning, og når du skal udarbejde dit CV. Du finder siden her.

Andre muligheder

Får du ikke et hoveduddannelsesforløb på det sygehus/den afdeling, du allerhelst vil ansættes på, så kig dig omkring. Måske er der et hoveduddannelsesforløb i det speciale, du gerne vil have et andet sted i landet. Måske er der ledige uddannelsesforløb i andre spændende specialer. Du kan læse mere om specialerne på Region Østs hjemmeside.