Samfundsmedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på individniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på gruppeniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på organisationsniveau
 • Medicinsk erfaring inden for eget eller andre specialer på samfundsniveau

Akademiker:

 • Akademiske kompetencer på individniveau
 • Akademiske kompetencer på gruppeniveau
 • Akademiske kompetencer på organisationsniveau
 • Akademiske kompetencer på samfundsniveau

Kommunikator:

 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på individniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på gruppeniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på organisationsniveau
 • Mundtlig og skriftlig kommunikation på samfundsniveau

Samarbejder:

 • Samarbejder på individniveau
 • Samarbejder på gruppeniveau
 • Samarbejder på organisationsniveau
 • Samarbejder på samfundsniveau

Leder og administrator:

 • Ledelse/administration/ organisering på individniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på gruppeniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på organisationsniveau
 • Ledelse/administration/ organisering på samfundsniveau

Sundhedsfremmer:

 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på individniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på gruppeniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på organisationsniveau
 • Erfaring med sundhedsfremmende eller forebyggende opgaver på samfundsniveau

Professionel:

 • Professionalisme på individniveau
 • Professionalisme på gruppeniveau
 • Professionalisme på organisationsniveau
 • Professionalisme på samfundsniveau
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YSAM

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.danskselskabforfolkesundhed.dk