Oftalmologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

  • Erfaring fra øjenspecialet – gerne ved studieophold internationalt
  • Erfaring fra andre specialer, specielt pædiatri, andre neuro-fag
  • Deltagelse i relevante faglige møder

Akademiker:

  • Gennemført og publiceret videnskabeligt projekt, ph.d. eller disputatsarbejde inden for fagområdet.

Samarbejder, Leder og administrator, Kommunikator og Professionel:

  • Evne, vilje og initiativ til selvstændig og opsøgende personlig læring
  • Engagement i samarbejdet omkring behandlingsforløb
  • Ydmyghed overfor fagets faglige kompleksitet samt overfor samarbejdspartnere
  • Målrettet, effektiv og empatisk patientkontakt

Sundhedsfremmer (underviser): 

  • Praktisk undervisningserfaring

 

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

FAYO

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dansk-oftalmologisk-selskab.dk