Lungemedicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Udvist interesse for lungemedicin under studiet (OSVAL opgave, forskning eller lign.)
 • Evne for diagnostik og behandling af lungemedicinske tilstande (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Evne for invasive procedurer
 • Tidligere ansættelse indenfor specialet 
 • Tidligere ansættelse i andre relevante specialer (klinisk fysiologisk, mikrobiologisk, thoraxkirurgisk, onkologisk eller anæstesiologisk afdeling)
 • Ophold ved udenlandsk forskningsinstitution/hospital med interesseområde inden for lungemedicin og/eller allergologi
 • Relevante kurser indenfor både lungemedicinske emner og relaterede emner

Akademiker:

 • Demonstration af vilje og evne til kontinuerligt at opsøge ny viden, vurdere og udvikle egen ekspertise (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Udvist interesse for akademisk lungemedicin ved deltagelse i kongresser, møder og kurser indenfor lungemedicinske emner
 • Aktiv deltagelse i Dansk Lungemedicinsk Selskab dokumenteret ved mødedeltagelse og evt. deltagelse i selskabets udvalg og arbejdsgrupper
 • Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser
 • Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder
 • Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie
 • Videnskabelig produktion
 • Videnskabelig grad

Kommunikator:

Mundtlig:

 • Evner for mundtlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Foredrag og undervisningserfaring
 • Deltagelse i kommunikationskurser ud over de obligatoriske kurser under basisuddannelsen
 • Evner for patientkommunikation (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)

Skriftlig: 

 • Evner for skriftlig formidling af kliniske problemstillinger (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Instrukser/guidelines
 • Patientinformationer
 • Videnskabelige artikler

Samarbejder:

 • Evne til at samarbejde med forskellige faggrupper (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)

Leder og administrator:

 • Evne til at strukturere og prioritere egne arbejdsopgaver (eks. vagtarbejde, afvikling af stuegang) (f.eks. udtalelse fra vejleder/ 360 graders evaluering)
 • Deltagelse i organisatorisk arbejde, eksempelvis som tillidsrepræsentant eller organisatorisk arbejde i anden faglig sammenhæng

Sundhedsfremmer:

 • Evne til identifikation af behov for profylaktiske tiltag (eks. rygestop, arbejdsmedicinsk vurdering, allergensanering) (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Deltagelse i sundhedsfremmende arbejde, eksempelvis folkesundhedskampagner

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. (f.eks. udtalelse fra vejleder)
 • Ansvarlighed, omhu og samvittighedsfuldhed i udførelsen af arbejdsopgaver (f.eks. udtalelse fra vejleder)
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

FYL

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.lungemedicin.dk