Karkirurgi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Den faglige profil til Karkirurgi er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

Faglig profil

Målbeskrivelse

Eller se følgende for Region Øst:

Karkirurgi 

Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YDK

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.karkirurgi.dk