Gastroenterologi og hepatologi

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

 • Tidligere ansættelse indenfor specialet eller andre relevante specialer (øvrige intern medicinske specialer, kirurgisk gastroenterologi, radiologi)

Akademiker:

 • Videnskabelig produktion
 • Ph. D. eller doktordisputats
 • Udarbejdelse af evidensbaserede guidelines/instrukser
 • Indleverede abstracts til kongresser og selskabsmøder
 • Deltagelse med foredrag eller postere ved kongresser og selskabsmøder
 • Udarbejdelse af protokol til videnskabeligt projekt / litteraturstudie
 • Ansættelse i forskningsstilling
 • Forskningsrelateret ophold ved udenlandsk institution

Kommunikator:

 • Gode mundtlige kommunikationsevner
  • Undervisningserfaring (primært i sundhedsfagligt regi, men kan også være uden for den medicinske verden)
  • Funktion som mødeleder, foredrag
 • Gode skriftlige kommunikationsevner. Eksempler på skriftlig produktion. Der kan eksempelvis være tale om:
  • Instrukser/guidelines
  • Patientinformationer

Samarbejder:

 • Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling
 • Deltagelse i tværfaglige fora eller lignende

Leder og administrator:

 • Deltagelse i organisatorisk arbejde
 • Deltagelse i foreningsarbejde, politisk arbejde, faglige organisationer, bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde og lignende kan i mange tilfælde dokumentere interesse og evne for organisatorisk arbejde

Sundhedsfremmer:

 • Forhåndsgodkendelse af introduktionsstilling fra uddannelsesgivende afdeling

Professionel:

 • Demonstration af målrettethed i planlægning af egen læring og uddannelse. Målrettethed udelukker ikke, at man undervejs i sit forløb har ændret mål f.eks. skiftet specialeønske
 • Målrettethed kan demonstreres ved, at man kan gøre rede for sine mål, og demonstrerer at man har forfulgt de mål, man undervejs har sat sig.
Yngre læge fraktion af  Faglige selskab

YDSGH

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.dsgh.dk