Børne- og ungdomspsykiatri

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Medicinsk ekspert:

Indenfor specialet: Vurdering af udvalgte kompetencer opnået i I-stilling

Udenfor specialet ud over turnusansættelser, der vedrører:

 • Psykiatri
 • Pædiatri
 • Neurologi
 • Epilepsi
 • Misbrug
 • Almen medicin

Supplerende:

 • Anden særlig erfaring eller uddannelse
  • Specialerelevante kurser
  • Erhvervserfaring med direkte relevans for specialet

Akademiker:

 • Kvalitetssikring
  • Leder af kvalitetssikrings-projekt
  • Initiativtager til kvalitets-sikringsprocedure
 • Videnskabelig aktivitet i prioriteret rækkefølge
  • Ph.d/doktorgrad
  • 1. forfatter på artikel i peer reviewed tidsskrift
  • Medforfatterskab
  • Videnskabeligt arbejde der har været fremlagt på anden måde
  • Igangværende videnskabeligt arbejde Prægraduate opgaver indenfor specialet

Kommunikator:

Teoretisk

 • Psykoterapeutisk uddannelse
 • Kurser på universitetsniveau

Praksis

 • Arbejde med: intervention, coaching, udvikling i særlige grupper, gerne med deltagere under 18 år
 • Psykoterapeutisk erfaring under supervision
 • Undervisning
 • Undervisning på universitets-niveau

Samarbejder:

Kurser i samarbejde, tillidsmandkurser og lignende.

Praksis

 • Medlem af samarbejdsudvalg reservelægeråd eller lignende
 • Funktion som reservelæge-rådsformand eller tillidsmand, med erhvervelse af tilhø- rende kurser
 • Funktion i regionale eller landsdækkende uddannelsesråd

Leder og administrator:

Teori

 • Gennemført national lederuddannelse (Diplomuddannelse)
 • Gennemført international lederuddannelse (Mastergrad)

Praksis

 • Lederfunktion og/eller administratorfunktion udenfor sygehusvæsenet
 • Faglige tillidshverv indenfor lægefaget

Sundhedsfremmer:

Praksis

 • Funktion i særlige centre med psykosocialt fokus (rådgivning/ prævention/intervention).
 • Funktion i regionale eller nationale områder med særligt behov.
 • Funktion i internationale områder med særligt behov.
 • Kan være som deltidsbeskæftigelse.

Professionel:

Teori

 • Anden uddannelse af sundhedsfaglig karakter

Praksis

 • Organisatorisk arbejde i humanitære organisationer
 • Gennemførelse af nødhjælpsprogrammer eller katastrofebistand
Yngre læge fraktion af faglige selskabwww.bupnet.dk

Senest
opdateret:

Juli 2021

Faglige selskabwww.bupnet.dk