Almen Medicin

Beskrivelsen af de enkelte faglige profiler er hentet direkte fra specialeselskabernes og Danske Regioners beskrivelse. Yngre Læger har derfor ikke ansvaret for hverken indhold, eventuelle uklarheder eller direkte mangler.

Med mindre andet fremgår, er indholdet bygget op omkring de 7 lægeroller medicinsk ekspert, akademiker, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer og professionel. 

Den faglige profil til Almen Medicin er ikke opbygget omkring de 7 lægeroller. Derfor er der her et link til den faglige profil og målbeskrivelsen:

Yngre læge fraktion af faglige selskab

www.fyam.dk 

Senest
opdateret:

Juli 2020

Faglige selskab  www.dsam.dk