Fællesoverenskomst for akademikere i staten

Den fællesakademiske overenskomst for akademikere i staten omfatter yngre læger ansat på en højere uddannelsesinstitution, fx som ph.d. eller adjunkt.

Fællesoverenskomst for akademikere i staten