Fællesoverenskomst for akademikere i staten

Den fællesakademiske overenskomst for akademikere i staten omfatter yngre læger ansat på en højere uddannelsesinstitution, fx som ph.d. eller adjunkt.

Fællesoverenskomsten for akademikere i staten 2015 (PDF)