Spørgsmål

Får jeg rådighedsløn, hvis hospitalet opsiger mig som tjenestemandsansat ledende overlæge?

SVAR:
Det afhænger af om din stilling nedlægges, eller du opsiges på grund af dine egne forhold. Hvis din stilling nedlægges, (og din funktion ikke genbesættes med en ny ledende overlæge), er du ved hospitalets opsigelse af dig som udgangspunkt berettiget til 3 års rådighedsløn. Hospitalets kan dog forsøge at forflytte dig til en anden passende stilling, som du kan være pligtig til at modtage, fordi du som tjenestemand skal tåle enten at flytte dig geografisk indenfor den region, du er ansat i eller til en anden stilling med et ledelsesindhold, der kan opfattes som passende sammenholdt med din tidligere stilling som ledende overlæge.

Hvis du derimod siges op med begrundelse i dine egne forhold, og det i øvrigt kan betegnes som en saglig opsigelse, får du alene løn i opsigelsesperioden. Egne forhold kan her være fx egnethed, samarbejdsevne, sygdom mv.

Kontakt under alle omstændigheder sekretariatet i FAS og søg rådgivning om, hvad situationen og dine muligheder er, hvis du bliver sagt op i din stilling.
(Stillet 3. december 2018)