Få sparring til dit lægeliv

Ønsker du mere sparring til dit lægeliv, så er det måske noget for dig at deltage i en supervisionsgruppe

Man opretter selv gruppen og temaerne, der drøftes, kan fx være – ny som bagvagt, at træffe beslutninger i en travl hverdag, at passe på dig selv som læge, udfordrende patientforløb, frygten for at fejle eller hvad du vil med din fremtid som læge.

Kollegial supervision
Kollegial supervision er kollegamøder, hvor du kan få inspiration og sparring på de temaer, som fylder i dit lægeliv. Det er et supplement til den faglige supervision og vejledning, du allerede modtager på din afdeling eller i almen praksis.

Ved at deltage i projektet får du

  • Indsigt i dit eget lægeliv
  • Styrket din faglighed
  • Rum til at dele udfordringer 
  • Mulighed for at indgå i et trygt kollegafællesskab

En del af et forskningsprojekt
Grupperne tilbydes af være del af et forskningsprojekt, der skal undersøge lægers trivsel. I supervisionsgrupperne mødes man regelmæssigt med kolleger, hvor udfordringer, dilemmaer og tvivl ved lægelivet er på dagsordenen.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Yngre Læger og Psykologisk Institut, Aarhus Universitet-Forskningsenheden for Almen Praksis, Aalborg.

Projektet består af

  • Et kursus i kollegial supervision
  • Det antal møder I selv aftaler
  • Spørgeskemaundersøgelse. I udfylder i alt 4 gange fordelt over 12 måneder

Tilmelding
Du skal samle 6 – 10 kolleger. Det kan være fra forskellige afdelinger på sygehusene eller fra forskellige steder i almen praksis, fra studie- og KBU-tiden eller nogle, du kender fra et helt andet sted. I behøver ikke være præcist lige langt i forhold til jeres videreuddannelse. I behøver heller ikke at ønske at specialisere jer i det samme. Det vigtigste er, at I ønsker et rum for kollegial sparring.

Vil du høre mere om projektet eller tilmelde dig, skal du kontakte:
Mette Krøigaard, Erhvervspsykolog
Mek.yl@dadl.dk
Yngre Læger