Få lov til det hele - bliv praktiserende læge

PLO er gået sammen med Danske Regioner om en kampagne, bakket op af Sundheds- og Ældreministeriet, der skal tiltrække flere medicinstuderende og nyuddannede læger til almen praksis. Der bliver nemlig brug for, at endnu flere af fremtidens læger vælger almen praksis.

Alle danskere skal have adgang til egen læge - uanset hvor i landet de bor. Men desværre er antallet af praktiserende læger faldende. I 2011 var der 3595 praktiserende læger – i dag er der blot 3365. Det er hovedårsagen til, at der nu bliver oprettet 100 ekstra hoveduddannelsesstillinger i almen medicin – 50 i 2020 og 50 i 2021.

Men det er ikke nok alene at oprette stillingerne – det er også helt afgørende, at de bliver besat. PLO og Danske Regioner lancerer derfor nu kampagnen ”Få lov til det hele - bliv praktiserende læge”, som skal sikre, at flere medicinstuderende og nyuddannede læger får øjnene op for de mange kvaliteter ved livet som alment praktiserende læge. Kampagnen bakkes op af Sundheds- og Ældreministeriet.

Kampagnen består af korte videofilm og gif-filer til deling på sociale medier samt plakater og postkort med fem praktiserende læger, der fortæller om deres afvekslende og fagligt udfordrende hverdag som praktiserende læger.

 

Få lov til det hele. Bliv praktiserende læge

Hvis du har kontakt med lægestuderende og/eller uddannelseslæger og gerne vil have tilsendt et antal postkort eller plakater, som du vil dele ud eller hænge op på relevante steder, kan du kontakte PLO’s sekretariat på: plo@dadl.dk

OBS: Hvis du oplever tomme felter eller bokse på denne side, er det fordi, dine cookieindstilinger ikke tillader at vise videoer. Hvis du retter i dine cookieindstillinger, vil du kunne se videoerne fra PLO's og Danske Regioners rekrutteringskampagne.