Få en mentor i PLO Mentorordning

Det kan være relevant at få en mentor, når du står overfor større forandringer i dit arbejdsliv, eksempelvis specialevalg eller køb af praksis. Det er gratis at få en mentor via PLO Mentorordning. 

Find den mentorordning, der passer til dig og din situation:

Du er godt i gang med lægelivet
Mentorordningen ”Karriere i almen praksis” er rettet mod kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin. Du skal have udfordringer, som du har lyst til at arbejde med gennem et længere forløb, dvs. minimum fire møder over et år.

Læs mere om mentorordningen 'Karriere i almen praksis' 

Du er lægestuderende eller i klinisk basisuddannelse
Kaffemødementorordningen er et tilbud, der er rettet mod særligt lægestuderende og læger i klinisk basisuddannelse, der er nysgerrig omkring en fremtid i almen praksis. 

Læs mere om kaffemødementorordningen