Få en mentor i PLO Mentorordning

Det kan være relevant at få en mentor, når du står overfor større forandringer i dit arbejdsliv, eksempelvis specialevalg eller køb af praksis. Det er gratis at få en mentor via PLO Mentorordning. 

Find den mentorordning, der passer til dig og din situation:

Du er godt i gang med lægelivet
Mentorordningen ”Karriere i almen praksis” er rettet mod kommende og nyudklækkede speciallæger i almen medicin. Du skal have udfordringer, som du har lyst til at arbejde med gennem et længere forløb, dvs. minimum fire møder over et år.

Læs mere om mentorordningen 'Karriere i almen praksis' 

Du er lægestuderende eller i klinisk basisuddannelse
Kaffemødementorordningen er et tilbud, der særligt er rettet mod lægestuderende, læger i klinisk basisuddannelse og læger i introstillinger, der gerne vil høre mere om almen praksis. 

Læs mere om kaffemødementorordningen 


Hvad får jeg ud af at være med i en mentorordning?

Dette har andre mentees svaret som noget af det bedste ved en mentorordning:

”En person, der er oprigtig interesseret i mit liv og tanker. Og at jeg kan fortælle det, uden at det påvirker min fremtidige ansættelse”

”Min mentor er fuldstændig fantastisk til at støtte mig i de perioder, hvor jeg er i tvivl. Hun favner både min faglige identitet og hele min person”

”Jeg kunne med mentors sparring tænke mere klart i mange situationer og vende det til min fordel/finde løsninger”

”Jeg troede, jeg var mere i tvivl om, hvad jeg ville, end jeg egentlig er. Men samtalerne har fået mig til at se, at jeg faktisk har en god plan.

”Troen på mig selv som en "godnok” yngre læge og være stolt af den udvikling, jeg løbende gennemgår"