Europæisk samarbejde

Lægeforeningen varetager lægernes interesser på europæisk plan via medlemskab af den europæiske lægeforening CPME (Comite Permanent des Médecins Européens).

28 nationale europæiske lægeforeninger er samlet i CPME, hvis opgave er at levere lægelige synspunkter ind i den europæiske politiske proces. 

CPME giver EU’s læger en vigtig stemme i lovgivningsprocessen i EU-Kommissionen og i Europa-Parlamentet. CPME overvåger løbende de europæiske aktiviteter og har mulighed for at blande sig på et tidligt tidspunkt i processen.

Antibiotikaresistens, godkendelse af medicinsk udstyr og beskyttelse af persondata er alle eksempler på temaer, som kræver både national og europæisk indsats.

Som medlem af CPME kan Lægeforeningen proaktivt rejse sager og derved spille foreningens holdninger ind på den europæiske arena. Samtidig kan Lægeforeningen følge op på sager via ministerier, hos ordførere eller danske medlemmer af Europa Parlamentet samt hos patient- og fagorganisationer.