EU Kommissionen: Råds anbefaling om et styrket samarbejde på vaccineområdet

24. maj 2018

Høringssvar

Visionære forslag til vaccinesamarbejde Europa, men husk igangværende aktiviteter og pengene.

Lægeforeningen finder generelt, at det vil være positivt at få styrket EU-samarbejdet på vaccineområdet. Det foreliggende udkast indeholder en række forslag, herunder bl.a. etablering af elektroniske informationssystemer om vaccinationer, guidelines, portaler om bivirkninger, datavarehuse hvor lande kan orientere sig om udbud og efterspørgsel af vacciner, et europæisk borgervaccinationskort. Alt sammen visionære ideer.

Lægeforeningen bliver dog skeptisk, når EU-kommissionen samtidig fremfører at forslagene ikke har finansielle implikationer for EU-budgettet og at arbejdet med gennemførsel af forslagene vil ske med de eksisterende ressourcer.

Lægeforeningen skal endvidere henstille til, at Rådets anbefaling og de enkelte forslag koordineres med igangværende aktiviteter i EMA, ECDC og WHO, som f.eks. ECDC´s igangsatte projekt for at støtte samarbejdet mellem de nationale rådgivende vaccinationsudvalg (NITAGs). De nordiske lande har endvidere en række erfaringer fra et nordisk landesamarbejde om at sikre forsyningsvirksomheden, som bør inddrages.

Lægeforeningen skal på denne baggrund forslå, at EU-kommissionen i første omgang udarbejder en ”realistisk” langsigtet handlingsplan, som er koordineret med igangværende aktiviteter og også indeholder de økonomiske perspektiver for de enkelte forslag.

Med venlig hilsen

Andreas Rudkjøbing