EU-forslag kan skade danske patienter

Debatindlæg af Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, Anne Kahns, formand for Apotekerforeningen og Freddie Sloth-Lisbjerg, formand for Tandlægeforeningen
Bragt i Berlingske den 2. maj 2017

Danmark har et sundhedsvæsen i international topklasse. Med den danske prioritering af kvalitet, tilgængelighed og patientsikkerhed lever vi længere og længere. Samtidig er det trygt og sikkert at bruge sundhedsvæsenet.

Indtil nu har Folketinget kunnet lovgive om sundhed, fordi sundhedsområdet er undtaget fra EU’s servicedirektiv. Men nu foreslår EU et direktiv om såkaldt proportionalitetstest.

Direktivet vil indebære, at Danmark ikke uden videre kan indføre ny lovgivning for at forbedre sundhedsvæsenet. Danmark vil blive pålagt et omfattende analyse- og dokumentationsarbejde for at vurdere, hvor nødvendig en given ny regulering er i forhold til EU-hensyn.

Forskere på Københavns Universitet er kommet tættere på en forståelse af den frygtede, kroniske sygdom progressiv sklerose.

Vi vil måske ikke kunne opretholde kravet om, at tandlæger med autorisation i Danmark kan tale dansk og føre journal på dansk. Vi vil muligvis heller ikke kunne vedtage et nyt lægeligt speciale, hvis der bliver behov for det. Og vi vil risikere at blive forhindret i at indføre regler om, hvilke faggrupper på et apotek der må udføre nye rådgivningsopgaver til patienterne.

EU-direktivet vil kunne skade patienter i Danmark. Danske politikere bør derfor være meget opmærksomme på, hvad de siger ja til. For vores sundhedsvæsen skal fortsat være et af verdens bedste.