Særlige forpligtelser/ Loyalitetsforpligtelser

Når du har et fuldtidsydernummer, har du samtidig en særlig forpligtelse til at prioritere arbejdet inden for overenskomsten frem for dine eventuelle private aktiviteter. Du skal herunder sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem offentlige og private aktiviteter.

Patienters egenbetaling
Vær opmærksom på, at du har særlige forpligtelser til at vejlede patienter om deres ret til vederlagsfri behandling, før du tilbyder ydelser, som patienten selv skal betale for. Patienten skal underskrive en erklæring om egenbetaling.

Regionen skal på forespørgsel kunne få kopi af patientens underskrevne erklæring.

Læs mere om dine forpligtelser i overenskomsten.