Etisk Udvalg

Udvalget støtter Lægeforeningens bestyrelse i relation til etiske problemstillinger. Udvalget følger udviklingen på det etiske område, både nationalt og internationalt, og støtter uddannelse i medicinsk etik og menneskerettigheder. Desuden udbreder udvalget viden om etiske problemstillinger blandt foreningens medlemmer.
Kontakt Etisk Udvalg på eva@dadl.dk, sekretær Eva Valmod. 

Medlemmer

Kommissorium